Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Servisnet Telekomünikasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Şubat 2020 Cumartesi günü
Saat : 10:30’da Teknopark-İstanbul, Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı, No.1 /C1 Blok 7.Kat, Kapı no. 1703/1704 Kurtköy Pendik İstanbul
şirket merkez adresinde 1002 no’lu toplantı salonunda yapılacaktır.

G Ü N D E M
1.     Açılış ve saygı duruşu,
2.     Divan başkanı ve üyelerinin seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3.     Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, yeni üyelerin seçilmesi ve huzur haklarının/ücretlerinin tespiti,
4.     TTK.’nın 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu’na gerekli izin ve yetkinin verilmesi hususunun görüşülmesi,
5.     Dilek Temenniler ve kapanış.

Tüm ortaklarımıza duyurulur.